"Pod babskim pantoflem bracie....Twórczość Zofii Czechowej"

 

 

         

 


Autorem Herbu Zofii Czechowej ( z lewej) jest jej prawnuczka Anna Fusiarz córka Sybilli, wnuczka Emila i Małgorzaty Czech. 

Inicjały imienia i nazwiska, oplatane są wzorem haftu z Zawadzkiego, który nasze babcie haftowały na "zopaskach". 

Haft był koloru białego. 

Bardzo pozytywnie oceniła tę pracę etnograf Izabela Jasińska. 

 


 

Poniżej praca, która wygrała w konkursie plastycznym "Jej portret". 

Obraz trafił do rodzinnego domu Zofii w Zawadzkiem, gdzie żyła i tworzyła. 


Do pobrania tekst etnografa Izabeli Jasińskiej  dotyczący Twórczości Zofii Czechoweji organizowanego Przeglądu.

 

"I Przegląd Twórczości Ludowej im. Zofii Czechowej należy uznać za bardzo ciekawe wydarzenie popularyzujące bardzo różnorodne dziedziny twórczości ludowej. Zgromadził on nie tylko mieszkańców Kolonowskiego, Zawadzkiego, ale i innych okolicznych miejscowości. Zatem spotkanie to niewątpliwie zintegrowało lokalną społeczność. W przyszłości organizatorzy, skoro uwzględnili tak rozbieżne formy artystyczne, będą musieli ufundować znacznie więcej nagród, w dziedzinie: śpiewu, tańca, gawędziarstwa, rękodzieła, np. rzeźby, koronczarstwa; kulinariów, sztuk plastycznych (zarówno o charakterze obrzędowym – kroszonki, jak i czysto plastycznych – portrety). W przeglądzie zabrakło poezji ludowej i inscenizacji obrzędowych, które tak preferowała jego patronka Zofia Czechowa. Myślę, że skoro I Przegląd cieszył się zasłużonym uznaniem zespołów i widzów, następne spotkania z pewnością będą równie udane."


Etnograf Izabela Jasińska


 tu więcej (kliknij) Tekst Izabeli Jasińskiej 

 


Regulaminy konkursów i karty zgłoszeń

 

  Jej portret - regulamin