Rok 2014 przebiegnie pod znakiem profilaktyki raka krtani i innych nowotworów. 
Przez cały rok prowadzone będą szkolenia dla różnych grup, w planach organizatorzy mają także liczne konferencje oraz badania. 
Kampania startuje od 1 stycznia 2014 roku.
 
O Naszej inicjatywie:
 
Radio Opole