.

 Dr nauk medycznych Jerzy Jakubiszyn


 Ordynator oddziału laryngologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

 Przewodniczący Izby Lekarskiej w Opolu

 Konsultant Wojewódzki ds. otolaryngologii

 

 

 Opiekun medyczny Stowarzyszenia Osób laryngektomowanych.


 Jest osobą bardzo szanowaną przez środowisko medyczne i nie tylko. Najwyższe jednak znaczenie dla  doktora mają Pacjenci, którzy jego pracę oceniają bardzo wysoko. Jest dla nich ostoją w trudnych  chwilach, kiedy trzeba podjąć bardzo ważną decyzję w życiu, np. czy poddać się operacji usunięcia  krtani