Prowadzimy naukę mowy zastępczej przez  komunikator Skype.
 
Aby się umówić zadzwoń 509 255 440
 
 
 
 login:     nauka-mowy

Ośrodek Rehabiliatcji Laryngektomowanych


Kadra ośrodka wyspecjalizowana jest do pracy z pacjentami laryngektomowanymi, jak również z jego bliskimi. Praca w ośrodku realizowana jest pod kątem kompleksowej pomocy i wsparcia laryngektomowanym. Specjalizujemy się w holistyczny podejściu do pacjenta. 


Prowadzimy:


badania:

     - słuchu

     - wzroku

     - ciśnienia zwieracza ust przełyku


konsultacje:

     - laryngologiczne 

     - onkologiczne

     - geriatryczne

     - psychologiczne

     - stomatologiczne

     - dietetyczne


rehabilitacja

     - mowy zastępczej laryngektomowanych indywidualnie i grupowo

     - logopedyczna

     - ruchowa

     - społeczna i zawodowa

     - zajęcia terapeutyczne


doradztwo w zakresie:

     - doboru artykułów dla laryngektomowanych

     - refundacji i dofinansowań

     - załatwiania formalności w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

     - mediacje rodzinne.