Historia Statuetki


     


Statuetka "Emil" jest odlewem rzeźby "Kalectwo"wykonanej przez Mieczysława Smaś w 1973 roku. Twórca rzeźby podarował ją w prezencie Zofii Czechowej, twórczyni ludowej. Po jej śmierci rzeźbę otrzymała jej wnuczka Sybilla Fusiarz z domu Czech. Pewnego dnia zrodził się pomysł aby rzeźba stała się wzorem do stworzenia statuetki. Właścicielka i pomysłodawczyni plebiscytu nazwała statuetkę imieniem swojego ojca. 


Dzisiaj "Emil" jest prestiżowym wyróżnieniem dla wszystkich, którzy pomagają i wspierają drugiego człowieka. 

Statuetki przyznawane są w ramach Plebiscytu "Spróbujmy razem pokonać bariery" ogłaszanego przez kwartalnik "Bariery w świecie niepełnosprawnych" od 2007 roku.


Regulamin Plebiscytu "Spróbujmy Razem Pokonać Bariery"
 
 

Wiele osób i instytucji wspiera działalność na rzecz grupy osób potrzebujących.
Wspierający to ludzie, którzy dbając o innych, zapominają o swoich problemach 
ale również bardzo często jest tak, że pomoc innym pomaga nam samym przetrwać ciężkie chwile.
Chcemy uhonorować tych wszystkich, którzy pomagają  
indywidualnie lub grupowo, tych którzy wspierają.
W podzięce za dar serca możecie im przyznać statuetki "Emil". 
Jeśli chcecie kogoś wyróżnić - zgłaszajcie kandydatury.


biuro@ambasadasukcesu.com