Sybilla Fusiarz 


Licencjonowany trenerem SAS.


Prowadzi działania na rzecz laryngektomowanych od 2002 roku.


Pierwsze kroki stawiała u boku Kazimierza Bartha- laryngektomowanego, który wprowadził ja w swiat laryngektomowanuych. Nierozerwalnie od samego początku współpracuje z dr n.med Jerzym Jakubiszynem. To doktor przez kolejne lata  uczył ją co to jest rak krtani potem laryngektomia. zawsze jednak to ona zadawała  pytania dotyczące sfery medycznej choroby, uzyskując rzetelne odpowiedzi od doktora. Są współautorami wielu wydarzeń, które cały czas skierowane są do tej samej grupy- do laryngektomowanych i i ich rodzin.

 

 

Według jej pomysłu realizowane są:

Akcja „Stop dla raka krtani”

Turnieje piłki nożnej na rzecz laryngektomowanych

Pismo „Laryngektomia czyli życie bez krtani”

Konferencja Naukowo- Medyczna Laryngologiczno Onkologiczna „Czy można uniknąć ani na skutek raka”

pod patronatem prof. Krzysztofa Składowskiego

Szkolenia dla logopedów i słuchaczy logopedii „Rehablitacja po laryngektomii”

Szkolenia dla pielęgniarek „Opieka i pielęgnacja pacjenta po tracheotomii i laryngektomii”

Szkolenia i warsztaty dla osób po usunięciu krtani indywidualne i grupowe.

Pierwszy na świecie materiał instruktażowy do nauki mowy zastępczej dla laryngektomowanych

Jest założycielką I Opolskiej Szkoły Trenerów Nauki Mowy zastępczej laryngektomowanych

Z jej inicjatywy powstaje pierwszy na świecie  Dom Laryngektomowanego.

Jest prezesem Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu, wcześniej Bariery”

Koordynuje pracę Ośrodka Rehabilitacji Laryngektomowanych przy Centrum Rehabilitacji Społecznej ”Magnolia"

Jest konsultantem ds. laryngektomowanych i licencjonowanym trenerem nauki mowy zastępczej laryngektomowanych 

Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu


Ściśle współparcuje na co dzień

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn Ordynator oddziału laryngologii WCM w Opolu, konsultant ds. laryngologii woj. opolskiego

Lidia Czopkiewicz- kierownik zakładu radioterapii  OCO w Opolu, konsultant wojewódzki ds. radioterapii- onkologicznej

Anna Świercz onkolog, specjalista ds. opieki paliatywnej, dyrektor Hospiocjum „Betania” w Opolu

prof. Krzysztof Składowski kierownik Zakładu Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie I Klinika Radioterapii i Chemioterapii , konsultant wojewódzki ds. radioterapii  onkologicznej

dr Agata Hajduk laryngolog

doc. Jarosław Markowski foniatra, laryngolog Ordynator oddziału laryngologii Szpitala Klinicznego w Katowicach, konsultant wojewódzki ds. foniatrii

dr Jarosław Paluch- laryngolog

Anna Łabińska psycholog

mgr. Alicja Wojakowska neurologopeda

mgr. Małgorzata Janik Jankowska neurologopeda