Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
 Szanowni Państwo!
 Miło mi powitać na stronie internetowej Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu.
To co robimy i jak to robimy najlepiej pokazuje film, który dedykuję Wam wszystkim.
 
Prezes
Sybilla Fusiarz


I Kongres - dla kogo?

Moduł podstawowy to elementarna wiedza niezbędna do pracy z drugim człowiekiem, uzyskana dzięki pracy z samym sobą. To proces poznania uczuć innych osób przez zrozumienie własnych stanów emocjonalnych.

„Żeby móc kogoś poprowadzić trzeba samemu poznać ścieżkę ” sf

- dla osób, które chcą zmian w swoim życiu i chcą poznać swoje możliwości w tym zakresie. Również dla tych osób, które chcą się przekonać, czy zmiany są im potrzebne i czy to co robią teraz, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, to jest to co zawsze chcieli robić.  To rekonesans po swojej przeszłości w dążeniu do przyszłości. To tu i teraz w dokonywaniu  świadomych wyborów, 

- dla osób wykonujących różne zawody w pracy z pacjentami, ich rodziną (lekarzy, terapeutów, logopedów, nauczycieli pielęgniarek, urzędników itp.)

- dla słuchaczy wydziałów medycznych, pielęgniarstwa, logopedii, i wielu innych …

- dla siebie.

 

Moduł specjalistyczny „1” –  choroby nowotworowe,  jest jednym z 6 modułów. W jego zakres wchodzi praktyczna, fachowa i profesjonalna wiedza z zakresu nowotworów i dotyczy ona pracy z osobami które usłyszały tę diagnozę.   

Wiedza z zakresu tego modułu jest uzupełnieniem wiedzy akademickiej. Zawiera wiadomości z dziedziny stanowiącej o profilaktyce, leczeniu i

rehabilitacji, co ma istotny wpływ na efekty i jakość postępów w drodze do sprawności tych osób, powrotu do życia społecznego i niejednokrotnie zawodowego. Sposób jej przekazania podnosi poziom wiedzy i praktyczne podejście do pracy zawodowej osób pracujących z drugim człowiekiem.

Moduł specjalistyczny, to symulacja rozmowy z osobą z diagnozą „rak” bez względu na jego lokalizację. Nazywajmy rzeczy po imieniu,

RAK to RAK, to zawsze jest trauma. TRAUMA to TRAUMA

Udział w I Kongresie

To perspektywa 4 dni w czasie których 26 godzin to przekazywanie i zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. To nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach różnych, również konfliktowych, w swoim życiu, tym samym osiąganie  zadawalających efektów w pracy z drugim człowiekiem. To umiejętność komunikowania się ze zrozumieniem, postrzegania osoby z którą pracujemy, przez wspieranie jej jako partnera w rozmowie  i  obiektywne pojmowanie sytuacji w której ta osoba się znajduje.

To wysokospecjalistyczna, fachowa, branżowa wiedza, którą dzielić się będą wykładowcy z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami, spisanym przez nich w serii pt. „Zycie po laryngektomii” – w 4 częściach. Ale nie tylko o nowotworach jamy ustnej, gardła i krtani będzie mowa na kongresie. To wiedza z zakresu laryngologii, onkologii, w tym klinicznej – radioterapii i chemioterapii, , stomatologii, dietetyki, logopedii, psychologii, pielęgniarstwa, autodrenażu, ćwiczeń ruchowych, dietetyki oraz  bezpośredniej pracy w rehabilitacji pacjentów z nowotworami . Będą pytania, odpowiedzi, dyskusja, porady, specjalistyczne zagadnienia.

Ważny filar, jak dotąd nigdzie nie praktykowany, stanowi szansa i możliwość wykonania przez uczestników badań z użyciem specjalistycznego sprzętu, pod okiem fachowców, przy dodatkowej sposobności skorzystania z konsultacji  specjalistów.   

Wykładowcy

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn otolaryngolog, współautor serii

lek med. Anna Swiercz onkolog, radioterapeuta, specjalista medycyny paliatywnej

dr med. Kazimierz Drosik onkolog kliniczny specjalista z zakresu chemioterapii

lek stomatolog Małgorzata Linowiecka Skałba

Wiktoria Kubiec psycholog

mgr Alicja Wojakowska neurologopeda

Ewa Łagoś pielęgniarka, specjalista z zakresu drenażu limfatycznego

mgr Anna Fusiarz dietetyk, trener sztuk walki

Sybilla Fusiarz praktyk z 16 letnim doświadczeniem, autor serii i programu „Od diagnozy …” jako rodzina prowadzi warsztaty terapeutyczne, przygotowujące inne rodziny do życia bez krtani ich bliskich. Twórca holiterapii. Mediator rodzinny.

inż. Wojciech Musialik -  praktyk, naukowiec, protetyk głosu

„Pomiar ciśnienia otwarcia zwieracza ust przełyku ( zarówno do wczesnego wykrywania nowotworów jak i wznowy ).Rehabilitacja przy użyciu masażera”

Jan Pawelec „Seliga” badania profilaktyczne przy użyciu specjalistycznego sprzętu zarówno do wczesnego wykrywania nowotworów jak i wznowy.

Pakiet uczestnika

- udział w sesjach wykładowych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych,

- udział w dyskusji,

- bezpośrednia praca z pacjentami i rozmowy z rodzinami – symulacje,

- gwarancja 12 miesięcznej współpracy w zakresie objętym tematem kongresu,

- dla zainteresowanych Certyfikat,

- dla zainteresowanych materiały szkoleniowe seria „Zycie po laryngektomii” w promocyjnej cenie. Odbiór na kongresie.

Inwestycja

Udział w kongresie - 500 zł

 (zgłoszenie i wpłata do 25 lutego uprawnia do promocji – kwote pomniejszamy o voucher o wartości 80 zł) 

Certyfikat - 100 zł

Materiały szkoleniowe - 150 zł

Wyżywienie i nocleg we własnym zakresie

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy

Pola oznaczone * są wymagane.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?